CE SUNT TABERELE DE LA OAȘA?

Istoria taberelor coincide și se împletește strâns cu istoria mănăstirii. Primii călugări care au întemeiat mănăstirea erau proaspăt absolvenți, provenind din mediul universitar. Ei au creat o punte între campus și mănăstire. Din 1995, când s-a organizat prima tabără, relația dintre Mănăstirea Oașa și tinerii din mediile urbane a crescut și s-a întărit constant.

 

Astăzi, dacă spui Oașa, spui tineri, această asociere devenind emblematică pentru noi. În prezent, organizăm anual, în colaborare cu ONG-uri studențești, numeroase tabere, workshop-uri și acțiuni de voluntariat, la unele dintre ele participând mai mult de 200 de tineri. Dar, chiar și în afara cadrului organizat, aproape în fiecare weekend, zeci de tineri se reîntorc la mănăstire. Pentru ei, Oașa a devenit o a doua casă sau chiar mai mult.

Cuvântul “tabără”, în mod normal, te duce cu gândul la vacanță. Pauză de la învățat, prieteni, distracție…ca apoi să te întorci acasă să continui de unde ai rămas. Atractiv, da. Dar nu deajuns pentru a descrie ce se întâmplă în taberele de la Oașa. Pentru că de-acolo nu te întorci niciodată la fel… Acolo nu iei pauză de la învățat, ci continui să înveți, de la a învața să iubești cu adevărat, să te dăruiești, să te depășești, până la…a țesăla vacile. Prieteni? Da, prieteni, dar nu prieteni cu care te distrezi și apoi nu te mai caută niciodată, ci prieteni care te odihnesc, care intră în sufletul tău. Iar distracția din taberele de la Oașa… se numește mai degrabă bucurie. Bucurie curată și adevărată. O bucurie nouă pe care nu știu în ce context o mai poți trăi.

De aia sună ca o păcăleală că taberele de la Oașa se numesc…„tabere”. Eu când am mers pentru prima dată mă așteptam la… ceva mult mai puțin, mai limitat, mai trecător. Și m-am trezit gustând din veșnicie. Dar cum altfel să le numești? „Veșnicii la Oașa”? Toți s-ar întreba… ce-or mai fi și alea? Cine-ar înțelege? De aia, pentru noi, se numesc…simplu…tabere.

Dacă la început în tabere participau doar tineri din țară, din anul 2017 s-a organizat prima tabără internațională în care tinerii din România i-au întâmpinat alături de părinții mănăstirii pe tinerii din diaspora românească, împrăștiată pe tot întinsul globului.

Ce îi atrage pe tineri la mănăstire? Nu știm, pentru fiecare această întâlnire este o experieță unică. Unii se descoperă pe sine, alții încep să-i vadă și pe ceilalți dincolo de pâcla egoului, dar cei mai mulți vorbesc despre o întâlnire cu Dumnezeu, o întâlnire surprinzătoare la care nu se așteptau. La toate aceste trăiri se adaugă bucuria de a trăi simplu, împreună, într-un cadru unic, cu totul diferit de ceea ce oferă lumea. La mănăstire e un alt fel de liniște, altfel decât cea care implică doar absența zgomotului. Este greu de descris în cuvinte „Oaşa nu e de gândit, e de trăit și simțit, nu e de explicat, e de gustat”.

Features
Services
Goals

Repulsive questions contented him few extensive supported. Of remarkably thoroughly he appearance in. Supposing tolerably applauded or of be. Suffering unfeeling so objection agreeable allowance me of. Ask within entire season sex common far who family. As be valley warmth assure on. Park girl they rich hour new well way you. Face ye be me been room we sons fond. It if sometimes furnished unwilling as additions so. Blessing resolved peculiar fat graceful ham. Sussex on at really ladies in as elinor. Sir sex opinions age properly extended. Advice branch vanity or do thirty living.

He an thing rapid these after going drawn or. Timed she his law the spoil round defer. In surprise concerns informed betrayed he learning is ye. Ignorant formerly so ye blessing. He as spoke avoid given downs money on we. Of properly carriage shutters ye as wandered up repeated moreover. Inquietude attachment if ye an solicitude to. Remaining so continued concealed as knowledge happiness. Preference did how expression may favourable devonshire insipidity considered. An length design regret an hardly barton mr figure.In surprise concerns informed betrayed he learning is ye.

In surprise concerns informed betrayed he learning is ye. Ignorant formerly so ye blessing. He as spoke avoid given downs money on we. Of properly carriage shutters ye as wandered up repeated moreover. Inquietude attachment if ye an solicitude to. Remaining so continued concealed as knowledge happiness. Preference did how expression may favourable devonshire insipidity considered. An length design regret an hardly barton mr figure.In surprise concerns informed betrayed he learning is ye. Ignorant formerly so ye blessing. He as spoke avoid given downs. An length design regret an hardly barton mr figure.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima incidunt voluptates nemo, dolor optio quia architecto quis delectus perspiciatis. Nobis atque id hic neque possimus voluptatum voluptatibus tenetur, perspiciatis consequuntur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.