You are currently viewing OMUL ESTE CEEA CE FACE EL ÎN ASCUNS

OMUL ESTE CEEA CE FACE EL ÎN ASCUNS

Reading Time: 5 minutes

OMUL ESTE CEEA CE FACE EL ÎN ASCUNS

Sunt puține cuvinte – și chiar dacă sunt puține, sunt îndestulătoare – care să ne arate măreția Maicii Domnului. Dar aș îndrăzni să spun că cel mai mult ni se spune despre Maica Domnului prin taina cu care este acoperită în Sfânta Evanghelie. Prin ceea ce nu se spune, se spune cel mai mult despre Maica Domnului!

Domnul Hristos le spunea ucenicilor Săi, când le vorbea despre rugăciune, că atunci când vrei să te rogi încuie-te în cămara ta și acolo roagă-te în ascuns Domnului. Dincolo de o cămară fizică, de un spațiu fizic, de o încăpere fizică, Domnul Hristos le spune Sfinților Apostoli să intre în interiorul lor. Să intrăm înlăuntrul nostru atunci când vrem să ne rugăm. Toți Sfinții Părinți vorbesc despre această lucrare în ascuns. Zicea și Domnul Hristos că nimeni să nu știe de faptele tale când le faci, când faci milostenie să nu știe dreapta ta ce face stânga ta, când postești să nu se vadă pe fața ta că postești, să ai chipul luminos, să n-ai chipul întristat de post, când te rogi să nu te rogi în piețe, să te rogi în ascuns. Ori, această lucrare în ascuns au prețuit-o întotdeauna Sfinții Părinți și chiar ziceau că atunci când o lucrare ascunsă a cuiva ajungea să fie cunoscută, renunțau la acea lucrare de taină pe care o aveau, ori de nevoință, ori de post, ori de anumite rugăciuni, și începeau altă lucrare. Deci, se prețuia foarte mult această lucrare în ascuns, în cămara cea încuiată. De ce? Pentru că se zice într-un cuvânt al Sfinților Părinți că omul este ceea ce face el în ascuns.

Dacă e să ne gândim la viața noastră vedem că omul are tendința să facă, în ascuns, păcate. Ori, Sfinții Părinți făceau, în ascuns, virtuți. Maica Domnului, pe care, am putea spune, o vedem tot timpul ca fiind tăinuită, ca fiind ascunsă, a fost acest model de virtute în taină pentru toți Sfinții Părinți.

Domnul Hristos vedem că pune foarte mult preț pe ceea ce face omul în ascuns. Și eu cred că diavolul, numit și Antihristul, adică cel care vrea să fie în locul lui Hristos, invadează sau are tendința să invadeze tocmai acest spațiu ascuns din viața omului, pentru că este foarte important. Găsim într-un alt loc din Evanghelie o pildă când Domnul Hristos, vorbind despre diavolii care sunt alungați din sufletul omului, zice că iasă diavolul și umblă prin pustie și, dacă se întoarce și găsește locul de unde a fost alungat curat și măturat, merge și ia alte șapte duhuri mai rele decât el și vin și își fac locaș acolo. De ce își pot face locaș? Pentru că acea cameră măturată și curată nu este locuită. Pentru că acea cămară trebuie să fie locuită de Hristos. Ori, diavolii, dacă nu-L găsesc pe Hristos în ascunsul vieții noastre, vin ei și invadează viața noastră cea de taină.

Toți călugării din istoria monahismului, pe lângă lucrarea văzută, de rugăciune multă, de post, aveau fiecare o lucrare de taină și aceea era lucrarea lor fundamentală. Deci, aia era lucrarea lor de acumulare. Și Părintele Teofil Părăian… știm cât de mult se ruga el la chilie, am aflat după aceea cât de mult se ruga el în taina chiliei, cu toate că participa în fiecare zi la Liturghie, se împărtășea zilnic. Cel puțin în ultimii douăzeci de ani de viață s-a împărtășit zilnic. Totuși avea și această lucrare de taină. Lucrarea de taină este lucrarea de acumulare, pentru că ceea ce se face în afară ține de datorie. Chiar și noi, ca și călugări… ține de datoria noastră să fim la slujbe, să ne rugăm, să postim. Deci, nu pentru aceasta primește un călugăr plată, ci pentru lucrarea de taină. De aceea chilia fiecărui călugăr, cămara cea ascunsă, este locul unde abia acolo începe să se acumuleze ceva din putere. Și dacă un călugăr are putere duhovnicească, are pentru tot ceea ce face în taină.

Maica Domnului este ascunsă în Noul Testament, dar sunt lucruri care se spun despre Maica Domnului și ce se spune este suficient pentru a înțelege măreția Maicii Domnului. Sunt cuvintele Arhanghelului Gavriil, care a întâmpinat-o la praznicul Bunevestiri și care a stat înaintea ei cu cutremur, și a zis: Bucură-te, Marie, că ai aflat har la Dumnezeu. Faptul că i-a spus Arhanghelul Gavriil că Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri și că Sfântul care Se va naște din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema arată că Maica Domnului a fost locaș al Sfintei Treimi, că peste Maica Domnului S-a pogorât Sfânta Treime, că L-a primit pe Domnul Hristos în pântecele ei, că Duhul Sfânt S-a pogorât peste ea și puterea lui Dumnezeu Tatăl a umbrit-o.

Nu ni se spune în Noul Testament copilăria Maicii Domnului, cum a ajuns Maica Domnului la această măsură încât să ajungă ea să fie cea aleasă, cea aleasă din toată istoria umanității, singura care a fost vrednică să-L primească pe Hristos în ea. Știm, din Tradiție, că de la trei ani a fost dusă la templu, și că timp de doisprezece ani a locuit în templu în rugăciune și în post, și că a fost hrănită de Arhanghelul Gavriil în Sfânta Sfintelor. Dar lucrarea de taină, lucrarea rugăciunii, lucrarea unirii cu Dumnezeu prin rugăciune a fost ceea ce a înălțat-o cel mai mult pe Maica Domnului.

Pentru noi ceea ce este important să înțelegem este valoarea vieții ascunse! Vai de omul care pe dinafară se arată cuvios, pe dinafară se arată drept și în ascuns săvârșește și lucrează păcatul. Pentru că lucrarea cea ascunsă a fiecăruia va fi vădită la a doua judecată, atuncea se vor descoperi tainele inimilor oamenilor, și se va vedea ce a făcut fiecare în ascuns, și fiecare va primi plată pentru ceea ce a făcut în ascuns. Cei care au făcut păcat în ascuns vor primi plata păcatului și a fățărniciei. Cei care au lucrat virtutea în ascuns vor primi plata virtuții. Și atunci să știm fiecare dintre noi să prețuim acest timp ascuns, acest timp pe care-l petrecem cu noi înșine, să știm să ne facem timp, să ne dedicăm timp pentru o lucrare ascunsă, pentru că vă ziceam că omul este, în final, ceea ce face în ascuns.

Fragment din predica Părintelui Pantelimon Șușnea de la praznicul Buneivestiri din anul 2012.